background

Yıldız Karıştırıcı

Hammaddelerin homojen karıştırılmasını ve yabancı maddelerin hammaddeden atılmasını sağlayan karıştırıcıdır. Plastisite artırılarak çamura ön şekil verme işlemi bu makinada gerçekleşir.